Uw aanzet tot beter bewegen!

Ouder worden is een proces is dat een aantal veranderingen met zich meebrengt, die mogelijk kunnen leiden tot beperkingen en problemen van diverse aard. Vallen is een dergelijk frequent voorkomend probleem bij de oudere bevolking met mogelijk ernstige gevolgen op vlak van gezondheid en zelfredzaamheid.  Op www.valpreventie.be vind je onderstaande toelichting.

Een valincident wordt gedefinieerd als “een onverwachte gebeurtenis waarbij de oudere
op de grond, vloer of een lager gelegen niveau terechtkomt” (Lamb, Jørstad-Stein,
Hauer, & Becker, 2005). Vallen is een omvangrijk probleem waarbij 24% tot 35% van de
thuiswonende 65-plussers minstens 1 keer per jaar valt
. Deze cijfers stijgen van 30 tot
70% bij ouderen die verblijven in woonzorgcentra. Het valrisico neemt toe met de
leeftijd, waarbij 32% tot 42% van de 75-plussers tenminste 1 keer per jaar valt.
Daarenboven kan dit percentage bij personen met dementie tot 66% oplopen, en vallen
10% tot 31% van de vallers zelfs twee of meerdere keren per jaar! Echter, omdat
ouderen een valincident zonder letsel vaak niet melden, zijn deze cijfers ondanks hun
omvang, een onderschatting van de problematiek. (Tinetti, 2003; Milisen et al., 2004;
WIV 2008)

Deze vaststellingen en cijfers benadrukken het belang van gezondheidspromotie bij
ouderen in het algemeen, en val- en fractuurpreventie in het bijzonder!

Vanuit het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd door de vzw
Eetexpert.be een Vlaamse consensustekst ‘voeding en beweging’ opgesteld. Hierin wordt
gesteld dat (Eetexpert.be, 2012):
‐ “65-plussers minstens 5 dagen per week en bij voorkeur dagelijks minstens een
half uur matig fysiek actief zijn en bovendien minstens tweemaal per week
specifieke activiteiten uitoefenen om de botkwaliteit en spiersterkte te verbeteren
‐ Voor ouderen die intens fysiek actief zijn, volstaat minstens driemaal per week 20
minuten activiteit met hoge intensiteit.
‐ De intensiteit van de activiteit wordt bepaald volgens het subjectief aanvoelen,
rekening houdend met functionele beperkingen.
‐ Om het risico van vallen te verminderen, worden evenwichtsoefeningen en
spierversterkende weerstandsoefeningen aanbevolen.”

Om aan deze bovenstaande doelstellingen te voldoen, kan u beroep doen op uw kinesitherapeut om u hierin te begeleiden en de juiste oefeningen aan te leren .

© 2024 Impuls kinesitherapie - Kaplus Webdesign