Uw aanzet tot beter bewegen!

VLOTAGO OEFENPROGRAMMA

Graag stellen we u het Vlaams Otago oefenprogramma voor.  Dit programma is een individueel thuisoefenprogramma, bestaande uit spierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema, ontwikkeld om het aantal valincidenten bij ouderen te verminderen.  De oudere wordt individueel begeleid door een daarvoor opgeleide instructeur.  Recent volgde Barbara Van Nespen de opleiding tot Vlotago-instructeur. 

Het Otago oefenprogramma werd oorspronkelijk ontwikkeld en getest in Nieuw-Zeeland.  Het programma is ondertussen wereldwijd bekend en werd momenteel al geïmplementeerd in tal van landen over de hele wereld.  Aangezien elk land zijn eigenheden en specifieke gezondheidszorg kent, werd het oorspronkelijke Otago programma hier en daar aangepast aan de context van het land, zo ook voor Vlaanderen. Zo komen we tot de naam VLOtago oefenprogramma.  

Het Vlotagoprogramma is een 12 weken durend oefenprogramma.  Iedere deelnemer krijgt een individueel intakegesprek, een starttest, een tussentijdse evaluatie na 6 weken en een eindevaluatie na 12 weken.  Als deelnemer ontvang je 2 gewichtsmanchetten, een oefenband en een persoonlijk oefenboekje.  

In de nabije toekomst willen we dit programma ook aanbieden in groep.  

Het programma is geschikt en zinvol voor iedereen die aan volgende inclusiecriteria voldoet:

  • thuiswonend (of in serviceflat)
  • zelfstandig kunnen rechtstaan uit een stoel zonder armleuningen
  • instructies begrijpen en volgen/uitvoeren
  • aanwezigheid van minstens één van onderstaande aspecten:
    • Val in het afgelopen jaar
    • Valangst
    • Verminderde evenwicht/spierkracht

Uiteraard zijn er ook een aantal exclusiecriteria zoals bv. acuut letsel of instabiel of acuut hartfalen. 

Voor meer info, wendt u zich tot Barbara Van Nespen.

© 2024 Impuls kinesitherapie - Kaplus Webdesign